rámchata Trojanovice
rámchata Horní Bečva
rámchata Malenovice
rámchata Krásná
V okolí
našich chat můžete
nalézt celou řadu
možností, jak si zpestřit Váš
pobyt, zrelaxovat se
a přijít ke spoustě
krásných zážitků.
přírodní koupaliště, venkovní a kryté bazény turistika, tracking, cykloturistika lyžování, skiing, sjezd, běžky

Umělé stěny, skály v Beskydech

Frýdek-Místek - umělá lezecká stěna v areálu krytého bazénu SOU technické.

Pro veřejnost: Po - Pá, So a Ne dle domluvy, svátky a letní měsíce (květen, červen, červenec, srpen) zavřeno.
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Řehák, tel.: +420 558 421 230, mob.: +420 604 177 177, email: rehak@sots.cz

horolezec     lezecká stěna

Český horolezeský svaz

Většina lezeckých lokalit se nalézá v chráněné oblasti CHKO Beskydy, proto je potřeba dodržování dohodnutých pravidel chování v chráněných oblastech. A to i ve vlastním zájmu, neboť ne v jedné lokalitě v ČR už tak došlo k zákazu lezení některých lezeckých oblastí. Veškerý pohyb v chráněných oblastech podléhá zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Lezení je ze zákona zakázané v oblastech se statutem “národní” - tedy v NP, NPR, NPP. Výjimku ze zákazů muže v tomto případě povolit pouze Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR). V NPR a NPP vyšlo MŽP ČR ve většině případů vstříc - jako i v případě CHKO Beskydy. V ostatních kategoriích chráněných území lezení sice není ze zákona přímo zakázané, ale pohyb zde upravují příslušné orgány ochrany přírody (referáty životního prostředí, správy CHKO, obecní úřady a Česká inspekce životního prostředí). V případě porušování těchto podmínek, a to je velmi důležité!, má příslušný orgán opět ze zákona (viz výše) možnost pohyb v lokalitě omezit či úplně zakázat. Výjimky i povolení platí vždy jen na určité období. Poté se stav vyhodnotí, následuje nová žádost a eventuelní prodloužení nebo upravením povolení. V nejhorším případě následuje zákaz.

Je třeba si znovu uvědomit, že tyto výjimky ze zákona a povolení k lezení mají pouze registrovaní horolezci ČHS, neboť ČHS za své členy o povolení na příslušných místech požádal a na základě správních řízení je obdržel.

Nabádáme a prosíme o důsledné dodržování dohodnutých pravidel pohybu v chráněných oblastech. Někteří lezci si stále neuvědomují, nebo nechtějí uvědomit, následky svého nedisciplinovaného chování.

https://www.horosvaz.cz

 Copyright © 2010-2024     Powered by Chciwebjinak.cz